Loader
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA: Osvoji čišćenje vjenčanice

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA: Osvoji čišćenje vjenčanice

 

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja.

Članak 1. Organizator

Organizator nagradnog natječaja OSVOJI ČIŠĆENJE VJENČANICE

je Lemia d.o.o. (sjedište: Puškarićeva 104c, Lučko, OIB: 19783069838) dalje u tekstu „Organizator“. Nagradni natječaj se priređuje u cilju promidžbe brenda LEMIA.

Članak 2. Trajanje

Nagradni natječaj započinje 14.06.2018. u 17:00h i traje do 29.06.2018. u 21:00h. Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici http://www.lemia.hr (u daljnjem tekstu stranica)

Članak 3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe koje su građani Republike Hrvatske i fanovi službene  Facebook stranice Lemie. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora, i ostalih poduzeća uključenih u nagradni natječaj, kao ni njihovi rođaci.

Članak 4. Način sudjelovanja i opis natječaja

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi fanovi Lemia Facebook stranice. Da bi sudjelovala u natječaju osoba mora biti fan Facebook stranice Lemie https://www.facebook.com/lemia.hr/ te postaviti fotografiju sa svog vjenčanja u komentaru objave istog. Autora fotografije s najviše lajkova nagrađujemo s besplatnim čišćenjem vjenčanice.

Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati samo jednom.

Stavljanjem komentara na objavu sudionici očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila.

Članak 5. Diskvalificiranje

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

  • Sudionike koji prekrše ova pravila,
  • Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj,
  • Sudionike koji se koriste lažnim profilima.

Članak 6. Rezultati natječaja i preuzimanje nagrade

Ime dobitnika će biti objavljeno 30.06.2018. do 11:00h na Facebook stranici, te će isti biti obaviješten putem poruke u inbox. Preuzimanje nagrade će biti u bilo kojoj poslovnici Lemia koju dobitnik nagrade odabere uz prethodnu najavu organizatoru natječaja u roku od tjedan dana od dobivanja poruke u inbox Dobitnika.  U koliko Dobitnik ne preuzme nagradu u propisanom roku komisija bira drugog pobjednika. Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema Dobitniku te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade

Članak 7. Nagrada

Sudionici u ovom nagradnom natječaju mogu osvojiti  nagradu – besplatno čišćenje vjenčanice.

Dobitnik nagrade u ovom nagradnom natječaju nema pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 8. Pravila Facebook stranice

Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 9. Zaštita osobnih podataka

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller) mogu koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradnog natječaja slijedećih 120 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i Administrator Facebook stranice u kojoj se provodi natječaj, rukovati će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka. Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Dobitnici nagradnog natječaja izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja. Sudjelujući u Natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, osobito e-mail, pohrane i koriste isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti brenda Lemia.

Članak 10.Opće odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samom prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog natječaja ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u istom. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

U Lučkom, 13.06.2018. Lemia d.o.o.