Loader

Zdravo poslovanje uz odabir proizvoda sa što manjim štetnim utjecajem na okoliš i zdravlje ljudi vizija je našeg poslovanja.

Stroj za kemijsko čišćenje NEBULA u kombinaciji sa potpuno ekološkim i biorazgradivim otapalom na bazi ugljikovodika pravi je odabir za Vaše ekskluzivne i delikatne odjevne predmete. Perlice, kristali, kombinacija različitih vrsta materijala i boja, tisak na tekstilu, umjetna koža, unikatni odjevni predmeti više nisu problem.

Share this Project