Loader

DOWPER SOLVENT

Perkloretilensko otapalo za kemijsko čišćenje. Dostupno u  bačvicama od 23 kg i 330 kg.

TONSIL 

Sredstvo za vezanje masnih kiselina, masti, ulja, boja i  drugih nečistoća iz kupelji za kemijsko čišćenje, čime se  poboljšava kvaliteta čišćenja.

ALKANON Info Znak

Adsorbirajući prah, neutralizator kiselina, za njegu  otapala u strojevima za kemijsko čišćenje.

ANTIACIDIN Info Znak

Adsorbirajući prah, neutralizator kiselina, za njegu otapala  u  strojevima za kemijsko čišćenje. Dostupna manja pakiranja.

NEUTRACID TEKUĆI Info Znak

Tekući neutralizator kiselina, za njegu otapala u strojevima za  kemijsko čišćenje.

DELTA FOAM Info Znak

Sredstvo za sprečavanje stvaranja pjene tijekom destilacije.

Share this Project

Related Portfolio