Loader

MODEL FVC

Profesionalni stol za glačanje sa grijanom radnom plohom koja ima funkciju aspiracije dimenzija 1100×380 mm, na kraju 230 mm.

Automatski elektroparni kotlić kapaciteta 5 litara, grijači 3,3 kW, radni pritisak 3 bar.

Dodatna oprema: pumpa za uzimanje vode  iz vodovodne mreže, rukavac (grijani) F3R, parni pištolj 220 V, rasvjeta+nosač glačala, teflonska podloga za glačalo.

Fvc 1 Info Znak Pdf Icon

MODEL FVC

Profesionalni stol za glačanje sa grijanom radnom plohom koja ima funkciju aspiracije dimenzija 1100×380 mm, na kraju 230 mm.

Automatski elektroparni kotlić kapaciteta 5 litara, grijači 3,3 kW, radni pritisak 3 bar.

Dodatna oprema: pumpa za uzimanje vode  iz vodovodne mreže, rukavac (grijani) F3R, parni pištolj 220 V, rasvjeta+nosač glačala, teflonska podloga za glačalo.

Fvc SInfo Znak Pdf Icon

MODEL VB

Profesionalni stol za glačanje sa grijanom radnom plohom koja ima funkcije aspiracije i naparivanja dimenzija 1200×380 mm, na kraju 230 mm.

Proizvodi se u sljedećim verzijama:

a) automatski elektroparni kotlić kapaciteta 5 litara, grijači 6,0 kW

b) automatski elektroparni kotlić kapaciteta 9 litara, grijači 6,8,10 ili 12 kW

c) automatski elektroparni kotlić kapaciteta 20 litara, grijači 8,10 ili 12 kW

Dodatna oprema: pumpa za uzimanje vode iz vodovodne mreže, rukavac (grijani) F3R, parni pištolj 220V, rasvjeta+nosač glačala, teflonska podloga za glačalo.

Vb Info Znak Pdf Icon

MODEL VB-MAXI

Profesionalni stol za glačanje sa grijanom radnom plohom koja ima funkcije aspiracije i naparivanja dimenzija 1300×500 mm, na kraju 250 mm.

Proizvodi se u sljedećim verzijama:

a) Automatski elektroparni kotlić kapaciteta 9 litara, grijači 6,8,10 ili 12 kW

b) Automatski elektroparni kotlić kapaciteta 20 litara, grijači 10 ili 12 kW

Dodatna oprema: pumpa za uzimanje vode iz vodovodne mreže, rukavac (grijani) F3R, parni pištolj 220V, rasvjeta+nosač glačala, teflonska podloga za glačalo.

Vb Maxi Info Znak Pdf Icon

MODEL GENUS SV-PLUS

Profesionalni stol za glačanje sa grijanom radnom plohom koja ima funkcije aspiracije, naparivanja i propuhivanja dimenzija 1300×500 mm, na kraju 250 mm.

Automatski elektroparni kotlić kapaciteta 5 litara, grijači 0,4 kW, radni pritisak 5 bar.

Proizvodi se u sljedećim verzijama:

a) Fiksni položaj stola

b) Regulacija visine stola

Dodatna oprema: pumpa za uzimanje vode iz vodovodne mreže, rukavac (grijani) F3R, parni pištolj 220V, rasvjeta+nosač glačala, teflonska podloga za glačalo.

*Potrebno je osigurati nezavisan izvor komprimiranog zraka.

Genus Sv Plus Info Znak Pdf Icon Video Znak (1)

MODEL REC SVB

Profesionalni stol za glačanje sa grijanom radnom plohom koja ima funkcije aspiracije, naparivanja i propuhivanja dimenzija 1300×500 mm, na kraju 250 mm.

Proizvodi se u sljedećim verzijama:

a) Automatski elektroparni kotlić kapaciteta 5 litara, grijači 0,6 kW

b) Automatski elektroparni kotlić kapaciteta 9 litara, grijači 6,8,10 ili 12 kW

c) Automatski elektroparni kotlić kapaciteta 20 litara, grijači 10 ili 12 kW

Dodatna oprema: pumpa za uzimanje vode iz vodovodne mreže, rukavac (grijani) F3R, parni pištolj 220V, rasvjeta+nosač glačala, teflonska podloga za glačalo.

*Potrebno osigurati nezavisan izvor komprimiranog zraka.

Rec Svb Info Znak Pdf Icon Video Znak
Share this Project