Sajam u Milanu od 19 do 22 listopada 2018 godine

Sajam u Milanu od 19 do 22 listopada 2018 godine

Posjetiti ćemo  najveći specijalizirani sajam struke EXPODETERGO u Milanu u listopadu 2018.

gdje ćemo biti upoznati sa najnovijim dostignućima struke i naših inozemnih partnera.

Usavršavanje znanja o najnaprednijim tehnologijama i znanjima o tekstilu, naš su prioritet.

Više na stranicama sajma: http://www.expodetergo.com/index.php/it/

Slijedeći postRead more articles