Pravila Facebook nagradnog natječaja

Pravila Facebook nagradnog natječaja

Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila Facebook nagradnog natječaja.

Članak 1.

Organizator

Organizator nagradnog natječaja je Lemia d.o.o. Puškarićeva 104c, 10250 Lučko; OIB: 19783069838, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2.

Trajanje, svrha i mjesta provođenje nagradnog natječaja

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj započinje na dan objave nagradnog vizuala na Facebook stranici Lemia d.o.o i traje do dana istaknutog u objavi nagradnog vizuala natječaja na Facebook stranici „Osvojite nagradno čišćenje tepiha“. Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3.

Područje promocije

Promotivni materijali će biti dostupni na službenim profilima Organizatora na društvenim mrežama: Facebook.

Članak 4.

Nagrada koju utvrđuje organizator

Sudionici u nagradnom natječaju mogu osvojiti nagradu koja je predviđena na Facebook stranici Organizatora za svaki pojedini natječaj. Nagrada se dodjeljuje po završetku trajanja nagradnog natječaja.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koje su pratitelji službene Facebook stranice Lemia d.o.o. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća).

Članak 6.

Način sudjelovanja i opis nagradnog natječaja

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi pratitelji Lemia d.o.o. Facebook stranice. Da bi sudjelovala u natječaju osoba mora biti pratitelj Facebook stranice „Lemia d.o.o, kemijske čistionice“ te u komentar ispod objave vizuala nagradnog natječaja točno odgovoriti na postavljeno pitanje i/ili napisati najkreativniji odgovor na zadanu temu. Nagrađuje se sudionik/ica koji ispuni uvjete propisane natječajem. Pobjednika natječaja bira komisija koju čine tri zaposlenika tvrtke Lemia d.o.o.. Pobjednik natječaja nagrađuje se predviđenom nagradom.

Članak 7.

Odabir dobitnika

Dobitnik može biti osoba koja ponudi točan, najkreativniji, najoriginalniji ili najzanimljiviji odgovor (o na postavljeno pitanje ili zadanu temu. Pobjednika natječaja bira komisija koristeći diskrecijsko pravo. Članovi komisije su tri zaposlenika tvrtke Lemia d.o.o.

Članak 8.

Rezultati natječaja i preuzimanje nagrade

Ime dobitnika bit će objavljeno na Facebook stranici „Lemia d.o.o kemijske čistionice“ te će isti o tome biti obaviješten putem poruke u inbox. Nagrada će biti poslana u najbližu poslovnicu u Zagrebu, koju je dobitnik putem inboxa dogovori sa Organizatorom, a u roku od 15 dana.

 Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema Dobitniku te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 9.

Sudionici u nagradnom natječaju

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10.

Zaštita osobnih podataka

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su izričito suglasni da Organizator može koristiti i procesirati osobne podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradnog natječaja sljedećih 30 dana od dana završetka nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni. Podnošenje podataka za nagradni natječaj je dobrovoljno.

 U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru i zatražiti objašnjenje. Organizator neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama niti će podatke koristiti u druge svrhe koje nisu neophodne za ispunjenje nagradnog natječaja. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici su izričito upoznati s načinom proglašenja pobjednika, javnom objavom imena i prezimena na profilu Facebook stranice. Ostali podaci koji su potrebni za dostavu nagrade, razmijenit će se putem Inbox-a.

Članak 11.

Publicitet

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 12.

Objava dobitnika

Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno u trenutku istaknutom u objavi nagradnog vizuala natječaja na službenoj Facebook stranici Organizatora.

Članak 13.

Pogreške i neregulatorne prijave

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, te se smatra da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 14.

U slučaju spora

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15.

Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 16.

Izmjene pravila natječaja

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 17.

Opće odredbe

Ovaj Nagradni natječaj Facebook ne promiče niti ga sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki Lemia d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Lemia d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Slijedeći postRead more articles