LEMIA

Kakva je vrsta otapala koju koristite za kemijsko čišćenje?

Lemia savjetuje 😉

Visok učinak čišćenja ovisi ne samo o stručnosti kemijskog čistača, nego i o tehnologiji čišćenja, sredstvima za njegu tekstila kao i o samom odabiru procesa. Krajnji rezultat čišćenja uvelike ovisi o kvaliteti procesa.
Izvrsna kvaliteta čišćenja ogledalo je kemijske čistionice i garancija da će iz vašeg lokala izaći zadovoljan kupac sa pozitivnom stavom prema vašoj kemijskoj čistionici.

U ponudi imamo DOWPER PERKLORETILEN u dva praktična pakiranja: 23 kg i 330 kg.

Perkloretilen je otapalo koje ima široku upotrebu: služi za kemijsko (suho) čišćenje, odmaščivanje u kemijskoj industriji te medicini.

Općenito, postoje 4 stupnja čistoće perkloretilena:

  • Stupanj čistoće namijenjen za upotrebu u kemijskom (suhom) čišćenju tekstila
  • Stupanj čistoće namijenjen za upotrebu u metalnoj industriji-odmaščivanje
  • Stupanj čistoće namijenjen upotrebi u proizvodnoj industriji (tehnička čistoća)
  • Stupanj čistoće namijenjen upotrebi u kemijskoj ili medicinskoj industriji (100% čistoće)

Stupanj čistoće perkloretilena za kemijsko čišćenje indicira na čistoću 99-99,9%.

Perkloretilen je visoko-oksidirajuće sredstvo te je najstabilnije od svih kloriranih otapala. Ipak, razgrađuje se pod utjecajem svjetla i topline. Stoga, proizvođači dodaju u perkloretilen stabilizatore. 

Optimalno stabilizirani perkloretilen za kemijsko čišćenje ima uvijek pH vrijednosti između 8 i 8,5. Kako bi se očuvala pH vrijednost, perkloretilen treba redovito čistiti i regenerirati pri čemu je osnovni cilj ukloniti prljavštine iz otapala procesom destilacije.

Neki kemijski čistači kupuju predestiliran perkloretilen niske čistoće zbog njegove niže cijene. Takav perkloretilen nije prikladan za kemijsko čišćenje tekstila, ne samo da ima niži stupanj čistoće, nego takav perkloretilen ne sadrži potrebne stabilizatore. Korištenjem nestabiliziranog perkloretilena često dolazi do trajnih i velikih problema sa strojem za kemijsko čišćenje i pojave neugodnih mirisa na odjeći.

Destabilizacija se može prevenirati dodavanjem sredstava Neutracid kao način za prevenciju. Ovaj proizvod veže na sebe kiseline te samim time sprječava moguću koroziju stroja za kemijsko čišćenje. Neutracid tekući dodaje se u čisti destilator nakon svakog čišćenja destilatora. Zahvaljujući visokoj točki vrenja ostaje u otapalu i veže na sebe kiseline. Ovime se smanjuje potrošnja stabilizatora. Previsoka koncentracija ovih sredstava unutar stroja ne vodi do nikakvih neželjenih reakcija.

NE ZABORAVITE!!! 

O čistoći perkloretilena ovisi krajnji ishod kemijskog čišćenja odjevnog predmeta.

  • Jeftiniji perkloretilen niže čistoće koji ne sadrži stabilizatore može napraviti velike problema vašem stroju za kemijsko čišćenje.
  • Redovito koristite sredstva za njegu perkloretilena i spriječite pojavu korozije unutar stroja.  
Za više informacija o svim proizvodima tvrtke Lemia d.o.o. kontaktirajte nas putem e-mail-a lemia@lemia.hr, na telefon +385 1 6350711, +385 1 6350719  ili posjetite našu web stranicu www.lemia.hr

PITANJA I PORUKE

Popunjavanjem ovog obrasca pošaljite nam svoje pitanje ili poruku. Prije slanja pitanja ili poruke predlažemo pogledajte Česta pitanja.