LEMIA

reklamacije

Niste zadovoljni? Reklamacije se razmatraju unutar 24 h od podizanja odjeće

Reklamacije
1
Želite li ponoviti čišćenje (na vlastitu odgovornost)
Želite li priložiti sliku?
Maximum upload size: 5MB
DEŽURNE POSLOVNICE: JARUN (NAŠIĆKA 8) I LUČKO (PUŠKARIĆEVA 104c)
+