Naziv projekta
Uvođenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u svrhu poboljšanja konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća Lemia d.o.o.

Korisnik
Lemia d.o.o.

Kratki opis projekta
Tvrtka Lemia d.o.o. je kroz poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“, referentne oznake KK.03.2.1.19 – inačica 1 prijavila projekt pod nazivom “ Uvođenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u svrhu poboljšanja konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća Lemia d.o.o.“ referentne oznake ugovora KK.03.2.1.19.1139. Investicijom kroz ovaj  projekt uvodi se nova IKT tehnologija u poduzeće, a što će rezultirati integriranjem poslovnih funkcija, učinkovitom organizacijom tijeka rada, poboljšanjem interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanjem tržišnog položaja. 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Dugoročni cilj poduzeća je kontinuirano povećanje broja poslovnica i širenje izvan grada Zagreba, a uz istovremeno osiguravanje dosadašnje visoke kvalitete poslovanja, što neizbježno dovodi do većeg udjela na tržištu i veće konkurentnosti poduzeća te prepoznatljivosti od strane kupaca. Zahvaljujući učincima provedbe ovog projekta stvorit će se nova radna mjesta i povećati prihodi od prodaje.

Ukupna vrijednost projekta
436.593,75 HRK

EU sufinanciranje projekta
228.978,75 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 10.02.2020. – 10.02.2021.

Kontakt osoba za više informacija
Matija Šporčić, lemia@lemia.hr  , +385 1 6530 711

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Lemia d.o.o.

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

image001.jpg
http://www.strukturnifondovi.hr/img/logos.jpg