ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Vaša privatnost nam je važna. Želimo da se kod nas osjećate sigurno te postupamo u skladu s time i zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, posebno novoj europskoj Općoj uredbi o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. (tzv. GDPR).

U nastavku Vas informiramo o tome u koje svrhe prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.

Naši informatički sustavi su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja Vaših podataka, kao i od gubljenja ili brisanja.

Obradu osobnih podataka vodi:

Lemia d.o.o
Puškarićeva 104 c
10 020 Zagreb
e-pošta: lemia@lemia.hr

Kao kupac i korisnik naših usluga imate pravo dobiti informacije o postupanju s Vašim osobnim podacima i uputiti zahtjeve za ostvarenje Vaših prava.

 

Svrhe i pravna osnova obrade podataka

Prilikom prvog posjeta pojedinoj poslovnici Društva i preuzimanja predmeta od strane Korisnika djelatnici Društva zatražiti će od Korisnika pojedine osobne podatke.

Vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu suradnje vezano za izvršenje određene tražene usluge. Nakon što ste ostavili osobne predmete kod nas, obavještavamo vas o tijeku čišćenja, eventualnim preprekama te podsjećamo da dođete po predmet ili obavještavamo kada je u kašnjenju. Podatke o tvrtkama- kupcima koristimo za slanje ponuda, računa te poslovnu korespondenciju.

Lemia d.o.o se obvezuje prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Opće uredbe i zaštiti podataka  “GDPR” i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Lemia d.o.o prikupljene osobne podatke može koristiti u svrhu sklapanja i ispunjenja ugovora o pružanju usluga i ispunjenja zakonskih obveza iz propisa područja djelatnosti Društva, sukladno čl. 6. st 1(b) GDPR-a.

Podatke upotrebljavamo samo za utvrđene, jasne, legitimne i očekivane svrhe te ih ne prosljeđujemo i ne koristimo u nepredviđene ili neočekivane svrhe.

 

Podaci koje uzimamo mogu sadržavati:

  • Ime i prezime / naziv tvrtke
  • Poštansku adresu
  • Adresu e-pošte
  • Broj mobitela ili fiksni broj telefona / faxa

 

Obavještavanje putem e-pošte

Za isporuke newslettera, kao i za upravljanje listama primatelja i evidenciju odjava, Lemia d.o.o koristi Mailchimp platformu i poduzima sve potrebne mjere za zaštitu podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i hrvatskim zakonima i propisima (GDPR). Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti primanje naših obavijesti.

 

Prava korisnika

Osiguravamo Vam slijedeća prava

  • Pravo na pristup (informiranje o opsegu i vrsti) vašim podacima
  • Prvo na ispravak (odnosi se na podatke koje ste dali)
  • Pravo na zaborav
  • Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka

 

Pravo na pristup

Imate pravo na informaciju o svojim osobnim podacima koje vodimo i držimo u memoriji.

 

Pravo na ispravak

Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose, što ćemo mi provesti u razumnom roku.

 

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Imate pravo ishoditi anonimizaciju svojih osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja. Ako ne želite biti daljnji korisnik usluga ili ne želite da koristimo osobne podatke u navedene svrhe.

 

Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka

Ako se obrada Vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na Vaše podatke. Ako uložite takav prigovor:

  • vezano obavijesti („newsletter”) – nećemo upotrebljavati Vaše osobne podatke u tu svrhu;
  • vezano za druge slučajeve legitimnog interesa – nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu na koju se prigovor odnosi.

 

Kolačići

Na našem web mjestu upotrebljavamo računalne kolačiće kako bismo omogućili pojedine tehničke značajke i olakšali Vam snalaženje po našim web stranicama.

 

Kontakti: kako možete ostvarivati svoja prava

Za sva pitanja i zahtjeve u svezi s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte naše koordinatore zaštite podataka na adresi: lemia@lemia.hr;  uz napomenu ZAŠTITA PODATAKA u rubrici „predmet“ ili „subject“.

Za osnovne informacije ili brze ispravke, možete kontaktirati naše stručne suradnike podršku telefonom na 016530711,  Vaše upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.

PITANJA I PORUKE

Popunjavanjem ovog obrasca pošaljite nam svoje pitanje ili poruku. Prije slanja pitanja ili poruke predlažemo pogledajte Česta pitanja.